by DDG

DDGroup được thành lập từ năm 2006

"Chúng tôi tự hào là đơn vị hoạt động tư vấn chuyên nghiệp tập trung theo hình thức Trung tâm với đội ngũ các bộ môn Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện"

DDGroup tin tưởng rằng một dự án thành công phải bắt đầu bởi tầm nhìn của nhà đầu tư và được phát triển thông qua sự cộng tác giữa các bộ môn, các thành viên trông công ty chúng tôi. Trong từng giai đoạn thiết kế của mỗi dự án, chúng tôi luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu của việc thiết kế đối với từng người sử dụng, với cộng đồng và môi trường tự nhiên xung quanh dự án.

Tiêu chí hoạt động

DDGroup khẳng định khả năng vươn đến thành công dựa vào một lời cam kết vững chắc, các giá trị nền tảng về sự trung thực, tính chung sức hợp tác, và lòng tận tâm. DDGroup sẵn sàng làm việc với các tổ chức và cá nhân có thể chia sẻ những giá trị ấy.

Chúng tôi nhận ra rằng tài sản chính của chúng tôi là con người. Để thành công, DDG phải là một nơi làm việc thỏa đáng. Chúng tôi tạo cơ hội và khuyến khích để nhân viên bộc lộ hết tài năng của họ. Bên cạnh đó, chúng tôi làm việc với khách hàng như một thể thống nhất. Sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng thành công của chúng tôi.

Chúng tôi tuân thủ những giá nền tảng về tính trung thực và làm việc hết mình. Chúng tôi có những tiêu chuẩn theo nguyên tắc cao nhất trong làm việc. Chúng tôi “làm nhũng việc đúng” – DDG là một Công ty dựa trên nền tảng là sự thật.
Chúng tôi đi tiên phong, chủ động trong việc tìm kiếm giải pháp để đạt được mục đích của khách hàng một cách tối ưu nhất. Những mối quan hệ bền vững là nguồn nhựa sống cho công ty chúng tôi. Chúng tôi mong muốn khách hàng cảm nhận được rằng nhân viên của chúng tôi đã tận tâm nỗ lực vì công việc hơn cả nhân viên của chính họ… Điều ấy làm nên khác biệt. DDG dành sự quan tâm đến khách hàng như những cá thể quan tâm đến cá thể.
Nhân viên DDG cam kết một công việc biểu cảm nhất với cách an toàn nhất có thể, thích ứng với thực tiễn xây dựng. Vì vậy, tính an toàn của DDG được ghi nhận tốt hơn mức trung bình trong ngành. Cương lĩnh an toàn trên phạm vi rộng phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng con người là tài sản giá trị nhất của DDG. Tính năng an toàn là một yếu tố quyết định trong hầu hết khía cạnh công việc của DDGroup: năng suất, danh tiếng, quan hệ nhân viên, thành quả về tài chính. DDG dành nhiều thời gian để nhắc nhở từng nhân viên rằng tính an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

94

DỰ ÁN

ĐÃ THỰC HIỆN

80

KHÁCH HÀNG

ĐÃ CHỌN DDG

21

ĐỐI TÁC

HỢP TÁC

13

NĂM

KINH NGHIỆM